شرکت ویواکود
نام کسب و کارشرکت ویواکود
توضیحاتکود محصول افزا در گروه کودهای طبیعی فرآوری شده ،قرار دارد و در تهیه آن از بافت همبند دام و مواد معدنی استفاده میشود. این کود بصورت جامد در گرانول های 2-4 میلی متر عرضه میگردد. بر اساس تعریفی که ...