شرکت پارس عسل
نام کسب و کارشرکت پارس عسل
توضیحاتژل رویال یکی از فرآورده های زنبور عسل و یک ماده خاص طبیعی مثل شیر-گرده گل و یا خاویار میباشد. این ژل به لحاظ ترکیبات کاملا شبیه عسل است. با این تفاوت که از نظر ویتامین بسیار غنی تر از عسل میباشد...