شرکت پریس نوشاب
نام کسب و کارشرکت پریس نوشاب
توضیحاتشرکت پریس نوشاب اولین تولید کننده آب معدنی کتابی با برند آکوا پرایم است. آب معدنی آکوا پرایم از رشته کوههای زاگرس –دنا ، منطقه آب نهر کاکان واقع در استان زیبا و کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد سرچشمه ...