شرکت پریشاد
نام کسب و کارشرکت پریشاد
توضیحاتفروش خیارشور حلب و شیشه و ترشی و زیتون و سیر...