شرکت چای زوبین
نام کسب و کارشرکت چای زوبین
توضیحاتیکی از اهداف زوبین چای ارائۀ چای سالم و طبیعی - چای ارگانیک - است که کاملاً عاری از عطر، طعم، و رنگ –دهندههای مصنوعی باشد تا از این طریق بتواند به افرادی که میخواهند زندگی سالمتری داشته باشند کمک کند....