شرکت کانسار خزر
نام کسب و کارشرکت کانسار خزر
توضیحاتید محصول نهایی شرکت کانسار خزر ( اولین و تنها تولیدکننده ید در ایران ) است که در دو درجه آزمایشگاهی و دارویی تولید وعرضه میگردد. ید عنصری شیمیائی با علامت اختصاری I و وزن اتمی 53 میباشد که به عنوان...