شركت كاوه كوير
نام کسب و کارشركت كاوه كوير
توضیحاتکولر آبی سلولزی کاوه علاوه بر قدرت خنك كنندگی بيشتر به علت استفاده از پد سلولزى  به جاي پوشال مانع انتقال قارچ و باكترى به داخل محيط منزل ميگردد. ويژگی های برتر کولر آبی سلولزی 8000 کاوه ميزان...