شرکت کشت و صنعت قارچ پارس شهریار
نام کسب و کارشرکت کشت و صنعت قارچ پارس شهریار
توضیحاتقارچ اسلایس یا ورقه ای شده شرکت کشت و صنعت قارچ پارس شهریار با دو برند تجاری قارچینو و پارس شهریار شسته شده،کاملا بهداشتی و آماده مصرف و تهیه شده از قارچ درجه یک میباشد. هزاران سال است که قارچ هم ب...