شرکت تعاونی فرآورده های دریایی کیان ماهی خزر
نام کسب و کارشرکت تعاونی فرآورده های دریایی کیان ماهی خزر
توضیحاتفیله ماهی اوزون برون یکی از بهترین محصولات شرکت کیان ماهی خزر می باشد. ماهی اوزون برون بسته بندی شده در دو نوع دودی شده و منجمد توسط شرکت کیان ماهی خزر به بازار عرضه میشود. فیله کبابی ماهیان خاو...