شرکت گروه صنعتی خانی
نام کسب و کارشرکت گروه صنعتی خانی
توضیحاتدستگاه بچینگ پلانت گروه صنعتی خانی مدل K.I.G S40 با ظرفيت  توليد 40-36 متر مکعب بتن میکس شده در ساعت ظرفیت تولید دستگاه بچینگ پلانت در هر بچ : 0/5 متر مکعب ذخيره مصالح در اين نوع دستگاه بچینگ پلانت ...