مراوده
فروش عرق کاسنی افشار فروش عرق کاسنی افشار
گلاب و عرقیات افشار
نام کسب و کارگلاب و عرقیات افشار
توضیحاتکاسنی و عرق کاسنی ،از دیرباز در میان ایرانیان جایگاه و منزلتی خاص داشته و دارد. کاسنی یکی از انواع گیاهان دارویی است که در انواع مختلف در طبیعت وجود دارد. کاسنی در دو نوع صحرایی یا وحشی و کاسنی ...
فروش عرق نعناع افشار فروش عرق نعناع افشار
گلاب و عرقیات افشار
نام کسب و کارگلاب و عرقیات افشار
توضیحاتعرق نعناع افشار از گیاه گلدار نعناع و با روش تقطیر با بخار آب بدست می­آید و مقدار ماده موثره آن در آزمایشگاه شرکت افشار مورد سنجش قرار میگیرد، پس از تایید تطبیق با استانداردهای شرکت، محصول تولیدی به س...
ثبت نام کنید