شرکت یکتا تجارت خبره
نام کسب و کارشرکت یکتا تجارت خبره
توضیحاتحبوبات خبره شرکت یکتا تجارت خبره، با بهره گیری از روابط بین المللی و شرکای تجاری خود در سطح دنیا، همواره تلاش نموده تا از منابع بکر نسبت به خرید و واردات انواع حبوبات و عرضه آن در ایران اقدام ن...