صنایع شیمیایی فاتح فام سپاهان
نام کسب و کارصنایع شیمیایی فاتح فام سپاهان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفاتح فام سپاهان مبدا کالاایران کاربردرقیق سازی رنگ های اپوکسی .شستشوی ابزار رنگ امیزی و اسپری نوع تینراپوکسی [{moravede}]...