شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS78011000 آلیاژ یا خیرآلیاژ نیست نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه مبدا کالاایران کاربردصنایع نظامی، آلیاژ سازی، صنایع رنگ سازی، نساجی توضیحات قیمت براساس lme س...