شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS73221100 نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه مبدا کالاایران ویژگیسخت، ترد و غیر چكش خوار میزان کربنشامل ٢ الى ٤ درصد كربن [{moravede}]...