مراوده
آزادکننده لوله های حفاری برای کاهش مشکلات لوله گیری و آزادسازی لوله - شيميائي نفت گستر آزادکننده لوله های حفاری برای کاهش مشکلات لوله گیری و آزادسازی لوله - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتمایع قرمز تیره - محلول در نفت کاربردکاهش مشکلات لوله گیری و آزادسازی لوله ویسکوزیته در 20 درجهکم تر از...
ماده ضد رسوب برای جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم و سولفات باریم - شيميائي نفت گستر ماده ضد رسوب برای جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم و سولفات باریم - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتمایع شفاف - محلول در آب و آب شور کاربردجلوگیری از رسوب کربنات کلسیم و سولفات باریم ویسکوزیته در 20 درج...
تعلیق شکن معکوس جهت جهت نمک زدایی از نفت با دوز نرمال 5 ppm - شيميائي نفت گستر تعلیق شکن معکوس جهت جهت نمک زدایی از نفت با دوز نرمال 5 ppm - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران دوز نرمال استفاده5 ppm [{moravede}]...
روان کننده حفاری مایع قهوه ای تیره محلول در نفت - شيميائي نفت گستر روان کننده حفاری مایع قهوه ای تیره محلول در نفت - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتمایع قهوه ای تیره - محلول در نفت ویسکوزیته در 30 درجهکم تراز 100 Cp دوز نرمال استفادهحدودا 1 lb./bbl از کل مایع [{moravede}]...
جاذب سولفید هیدروژن جهت حذف هیدروژن سولفید از آب - شيميائي نفت گستر جاذب سولفید هیدروژن جهت حذف هیدروژن سولفید از آب - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتمایع قهوه ای روشن-زرد، محلول در آب شیرین و شور کاربردجهت حذف هیدروژن سولفید از آب دوز نرمال استفاده20 ...
گلیکول حفاری جهت گل پایه آب حفاری - شيميائي نفت گستر گلیکول حفاری جهت گل پایه آب حفاری - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتمایع کهربایی تیره - محلول درآب تازه و آب نمک کاربردجهت گل پایه آب حفاری دوز نرمال استفاده2 تا 5 درصد (...
امولسیفایر اولیه محلول در نفت بر اساس فرمولاسیون اسیدهای چرب و گلیسیرید - شيميائي نفت گستر امولسیفایر اولیه محلول در نفت بر اساس فرمولاسیون اسیدهای چرب و گلیسیرید - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتامولسیفایر معکوس اولیه بر اساس فرمولاسیون اسیدهای چرب و گلیسیرید مشخصات ظاهریمایع کهربایی - محلول در نفت...
بازدارنده خورندگی برای سیستم های تزریق آب، چاه های ذخیره آب، چاه های نفت با ارتفاع آبی زیاد، خطوط لوله نفتی، سیستم های دفع آب خشک و نمک زدایی - شيميائي نفت گستر بازدارنده خورندگی برای سیستم های تزریق آب، چاه های ذخیره آب، چاه های نفت با ارتفاع آبی زیاد، خطوط لوله نفتی، سیستم های دفع آب خشک و نمک زدایی - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتمایع کهربایی تیره - محلول درآب کاربردسیستم های تزریق آب، چاه های ذخیره آب، چاه های نفت با ارتفاع آبی زیاد، خطوط لوله نفتی، سیستم های ...
بازدارنده خورندگی برای چاه های نفت خام، سیستم های خط لوله و خطوط جریان نفت خام و گاز- شيميائي نفت گستر بازدارنده خورندگی برای چاه های نفت خام، سیستم های خط لوله و خطوط جریان نفت خام و گاز- شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتمایع کهربایی تیره - محلول در نفت کاربردچاه های نفت خام، سیستم های خط لوله و خطوط جریان نفت خام و گاز دوز نرمال استفاده5 تا 50 ppm ...
مواد تعلیق شکن جهت نمک زدایی از نفت - شيميائي نفت گستر مواد تعلیق شکن جهت نمک زدایی از نفت - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصات ظاهریمایع کهربایی رنگ طریقه مصرفافزودن به نفت خام از طریق پمپ های اندازه گیری در تلاطم بالا محلول درن...
امولسیفایر ثانویه جهت مایعات حفاری نفت و قابل استفاده در انواع امولسیون های آب شور- شيميائي نفت گستر امولسیفایر ثانویه جهت مایعات حفاری نفت و قابل استفاده در انواع امولسیون های آب شور- شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتامولسیفایر معکوس ثانویه بر پایه اسید چرب چگال تغییر شیمیایی داده شده - محلول در نفت -پخش شونده در آب کار...
بایوساید حفاری آزادکننده لوله های حفاری - شيميائي نفت گستر بایوساید حفاری آزادکننده لوله های حفاری - شيميائي نفت گستر
شيميائي نفت گستر
نام کسب و کارشيميائي نفت گستر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی نام برندشيميائي نفت گستر مبدا کالاایران مشخصاتمایع زرد کدر- محلول در آب کاربردسیستم مدیریت پسماند - متفرق کننده لجن-زیست کش آب موجود در نظیف کننده هوا...
ثبت نام کنید