مراوده
شکلات دست ساز ترافل با مغز کارامل و مغزهای خوراکی در بسته بندی 250 گرمی باراکا، مونت کارلو شکلات دست ساز ترافل با مغز کارامل و مغزهای خوراکی در بسته بندی 250 گرمی باراکا، مونت کارلو
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل904035 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.25 تعداد بسته در هر کارتن4 [{moravede}]...
شکلات مغزدار در 6 طعم مختلف در بسته بندی 550 گرمی باراکا، کادویی سلکشن شکلات مغزدار در 6 طعم مختلف در بسته بندی 550 گرمی باراکا، کادویی سلکشن
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل710068 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.55 تعداد بسته در هر کارتن4 [{moravede}]...
شکلات با مغز آجیلی در بسته بندی 336 گرمی باراکا، دانه دار طلایی شکلات با مغز آجیلی در بسته بندی 336 گرمی باراکا، دانه دار طلایی
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل706001 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.336 دیگر مواد افزودنیآجیل تعداد بسته در هر کارتن6 [{moravede}]...
شکلات مغزدار نارگیلی در بسته بندی 30 و 40 گرمی باراکا، شوکوبار نارگیلی شکلات مغزدار نارگیلی در بسته بندی 30 و 40 گرمی باراکا، شوکوبار نارگیلی
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل702011.702 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.32 تعداد بسته در هر کارتن12 [{moravede}]...
شکلات کادویی ترافل مغزدار در بسته بندی 320 گرمی باراکا، آبرنگ شکلات کادویی ترافل مغزدار در بسته بندی 320 گرمی باراکا، آبرنگ
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل904020 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.32 تعداد بسته در هر کارتن4 [{moravede}]...
شکلات کادویی مغزدار یک سر پیچ در 6 طعم در بسته بندی 300 گرمی باراکا، سامبا شکلات کادویی مغزدار یک سر پیچ در 6 طعم در بسته بندی 300 گرمی باراکا، سامبا
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل710057 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.3 تعداد بسته در هر کارتن6 [{moravede}]...
شکلات کادویی مغزدار، مینی شوکو کراکر، دو سرپیچ در بسته بندی 350 گرمی باراکا، الناز شکلات کادویی مغزدار، مینی شوکو کراکر، دو سرپیچ در بسته بندی 350 گرمی باراکا، الناز
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل710041 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.35 تعداد بسته در هر کارتن8 [{moravede}]...
شکلات کادویی ترافل مغزدار در بسته بندی 250 گرمی باراکا، لوکس رز شکلات کادویی ترافل مغزدار در بسته بندی 250 گرمی باراکا، لوکس رز
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل904033 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.25 تعداد بسته در هر کارتن4 [{moravede}]...
شکلات کادویی دارک و شیری، تیرامیسو، زعفرانی مغزدار در بسته بندی 300 گرمی باراکا، لوکس کنسول شکلات کادویی دارک و شیری، تیرامیسو، زعفرانی مغزدار در بسته بندی 300 گرمی باراکا، لوکس کنسول
رضوان شکلات (باراکا)
نام کسب و کاررضوان شکلات (باراکا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل904033 نام برندباراکا وزن (کیلوگرم)0.3 تعداد بسته در هر کارتن4 [{moravede}]...
شکلات مغزدار جعبه هدیه ای آیدین جرسیا شکلات مغزدار جعبه هدیه ای آیدین جرسیا
داداش برادر (آیدین)
نام کسب و کارداداش برادر (آیدین)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدل6773 نام برندآیدین نوعشکلات ترکیبی [{moravede}]...
شکلات مغزدار در بسته بندی 442 گرمی آناتا بیگ شات شکلات مغزدار در بسته بندی 442 گرمی آناتا بیگ شات
گروه صنعتي نجاتي (آناتا)
نام کسب و کارگروه صنعتي نجاتي (آناتا)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل150148 نام برندآناتا مبدا کالاایران بسته بندیجعبه شکلقطعه مزهشیرین نوعتافی تعداد در هر کارتن6 بسته ابعاد کارتن247 * 360 * 505 [{moravede}]...
ثبت نام کنید