شركت داروسازی سبزدارو اسپادانا
نام کسب و کارشركت داروسازی سبزدارو اسپادانا
توضیحاتشیاف فیتوواژکس (ضد قارچ و عفونت های واژینال) شکل دارویی : شیـاف واژینال خاصیت درمانی و موارد مصرف شیاف فیتوواژکس : این فرآورده دارای خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبی بوده و جهت درمان عفونت های واژینال...