صنايع شيميايي رزين و چسب شمال
نام کسب و کارصنايع شيميايي رزين و چسب شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کاربردسایر طبقه بندیسایر چسب ها مبدا کالاایران کاربردچسب مخصوص صحافی بسته بندی در دبهدبه ۴، ۱۰، ۲۱.۵ کیلویی کدش-۱۰۰ [{moravede}...