شرکت آراد رسپینا و معین سبزه کاران توس
نام کسب و کارشرکت آراد رسپینا و معین سبزه کاران توس
توضیحاتشرکت تولیدکننده سولفات آمونیوم می باشد   سولفات آمونیوم سولفات آمونیوم |Ammonium sulfate  یک نمک معدنی و غیر آلی با کارایی بسیار زیاد در بخش کشاورزی و بسیاری از  صنعتی می باشد. مهمترین ک...