فروشگاه آیدین
نام کسب و کارفروشگاه آیدین
توضیحاتبا سلام چای سیلان در انواع برند ها به فروش میرسد.   درباره چای سیلان کمی عجیب است اما واقعیت دارد. چای برای اولین بار در دوران استعمار انگلیس به همراه سایر چیزها (مثل قهوه و نیشکر) وارد سر...