فروشگاه اینترنتی پسته زار
نام کسب و کارفروشگاه اینترنتی پسته زار
توضیحاتپسته تازه مانند برخی میوه ها مانند بادام، آلو و بسیاری دیگر هم به صورت تازه و هم به صورت کامل رسیده مصرف می شود. پسته تازه نیز زمانی که در اواخر مردادماه به بازار می آید از استقبال زیادی برخوردار م...