مراوده
تایل پانچ دایره ای نامنظم بدون روکش کناف ایران تایل پانچ دایره ای نامنظم بدون روکش کناف ایران
فروشگاه اینترنتی pbmshop
نام کسب و کارفروشگاه اینترنتی pbmshop
توضیحاتویژگی اصلی تایلهای آکوستیک، قابلیت جذب صوت بالای آنها می باشد و لایه فلیس در پشت تایل جهت جلوگیری از فروریزی و انتشار ذرات پشم معدنی می باشد.. این صفحات به دلیل هدایت صوت از طریق سوراخ های روی تایل به...
اتصال مستقیم CT۲۰۵ (براکت F۴۷) کناف ایران اتصال مستقیم CT۲۰۵ (براکت F۴۷) کناف ایران
فروشگاه اینترنتی pbmshop
نام کسب و کارفروشگاه اینترنتی pbmshop
توضیحاتقیمت: ۱۸۵ تومان واحد قیمت: عدد...
اتصال مستقیم CD۶۰ ۱۲cm (براکت CD۶۰) کناف ایران اتصال مستقیم CD۶۰ ۱۲cm (براکت CD۶۰) کناف ایران
فروشگاه اینترنتی pbmshop
نام کسب و کارفروشگاه اینترنتی pbmshop
توضیحاتقیمت: ۱۶۰ تومان واحد قیمت: عدد...
بست اتصال طولی F۴۷ شرکت کناف ایران بست اتصال طولی F۴۷ شرکت کناف ایران
فروشگاه اینترنتی pbmshop
نام کسب و کارفروشگاه اینترنتی pbmshop
توضیحاتقیمت: ۱۷۷ تومان واحد قیمت: عدد...
بست اتصال کامل F۴۷ (پل F۴۷) کناف ایران بست اتصال کامل F۴۷ (پل F۴۷) کناف ایران
فروشگاه اینترنتی pbmshop
نام کسب و کارفروشگاه اینترنتی pbmshop
توضیحاتقیمت: ۱۶۸ تومان واحد قیمت: عدد...
ثبت نام کنید