فروشگاه بذرکو
نام کسب و کارفروشگاه بذرکو
توضیحاتنام محصول: بذر کاکتوس محبوب اپونتیا یا گلابی خاردار (Opuntia) خانواده: Cactaceae کاکتوسها نام های دیگر: اوپونتیا، گلابی خاردار، انجیر خاردار، انجیر هندی، کاکتوس زبان مادر شوهر، کاکتوس زبان مادرز...