آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتمحققان کشورمان در استان هرمزگان، به تازگی و برای اولین بار در ایران، دستگاه تولید آب از رطوبت هوا را طراحی و تولید کرده اند. این دستگاه تا 10 درصد مصرف انرژی پایینتر و 15 درصد ابعاد کوچکتر نسبت به ...