سورن صنعت وحید
نام کسب و کارسورن صنعت وحید
توضیحاتجرثقیل دروازه ای Gantry crane در اشکال مختلف به دودسته مهم دو پل و تک پل تقسیم شده و از تناژ 250 کیلوگرم الی 200 تن قابل اجراء وساخت می باشد. توضیحات جرثقیل دروازه ای این نوع جرثقیل ها چه در گروه تک...