مراوده
روغن موتور دیزلی- دريايي برای کلیه موتورهای دیزلی دریایی چهار زمانه با سرعت متوسط -ایرانول Fighter روغن موتور دیزلی- دريايي برای کلیه موتورهای دیزلی دریایی چهار زمانه با سرعت متوسط -ایرانول Fighter
نفت ایرانول
نام کسب و کارنفت ایرانول
توضیحاتجزئیات محصول نام برندIranol مبدا کالاایران کاربردکلیه موتورهای دیزلی دریایی چهار زمانه با سرعت متوسط که از سوخت های سنگین با مقدار گوگرد بالا (تا 3 درصد وزنی) استفاده می کنند. خصوصیاتمقاومت در...
روغن موتوردیزلی دريايي 4 زمانه مورد استفاده در شرایط کارکرد سخت با میزان رسوب پایین به منظور کاهش چسبندگی و شکنندگی رینگ ها ایرانول Coral روغن موتوردیزلی دريايي 4 زمانه مورد استفاده در شرایط کارکرد سخت با میزان رسوب پایین به منظور کاهش چسبندگی و شکنندگی رینگ ها ایرانول Coral
نفت ایرانول
نام کسب و کارنفت ایرانول
توضیحاتجزئیات محصول نام برندIranol مبدا کالاایران کاربردموتورهای دیزلی دریایی چهارزمانه با سرعت متوسط که از سوخت های دیزلی با گوگرد کمتر از 1% وزنی استفاده می کنند. .موتورهای دیزلی دریایی کوچک باسرعت ب...
روغن موتوردیزلی دريايي جهت استفاده برای توربوشارژها و انتقال دهنده های قدرت ایرانول Matisa روغن موتوردیزلی دريايي جهت استفاده برای توربوشارژها و انتقال دهنده های قدرت ایرانول Matisa
نفت ایرانول
نام کسب و کارنفت ایرانول
توضیحاتجزئیات محصول نام برندIranol مبدا کالاایران کاربردجهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین -موتورهای دیزلی ترانک پیستون اصلی و جانبی استفاده شده از سوخت های تقطیری- استفاده...
روغن موتوردیزلی دريايي جهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین-ایرانول Oscar روغن موتوردیزلی دريايي جهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین-ایرانول Oscar
نفت ایرانول
نام کسب و کارنفت ایرانول
توضیحاتجزئیات محصول نام برندIranol مبدا کالاایران کاربردجهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین توصیه گردیده‌است. .براي استفاده در موتورهاي فوق با سوخت هاي حاوی گوگرد بالای 1% و...
روغن موتوردیزلی دريايي جهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین-ایرانول Spinel روغن موتوردیزلی دريايي جهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین-ایرانول Spinel
نفت ایرانول
نام کسب و کارنفت ایرانول
توضیحاتجزئیات محصول نام برندIranol مبدا کالاایران MANB&W Approval کاربردجهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین توصیه گردیده‌است. .براي استفاده در موتورهاي فوق با سوخت¬هاي...
ثبت نام کنید