پايدار تجارت زرين
نام کسب و کارپايدار تجارت زرين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندپایدار تجارت زرین مبدا کالاایران توضیحات زئولیت به عنوان کاتالیزور در دارو و در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد. دیزل، نفت سفید، واکس و سایر محصولات جانبی نفتی از ...