شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران کاربردسوسپانسیون ساز - منعقدکننده - استابیلایزر (پایدارکننده - ویسکوزیفایر فرمول مولکولیC35H49O29 نام های دیگرگزانتان گام حلالیتبه راحتی در آب سرد و گرم حل می شود...