نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول نام برندنگین تجارت پیام ظاهرمخلوطی چرب و، مایع بی رنگ است. مبدا کالاایران فرمول مولکولیC8H10 نام های دیگردی متیل بنزن ،ام –زایلین، M-Xylene حالتمایع کاربردحلال-صنعت چاپ-دندا...