شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردحلال در صنایع چاپ ، لاستیک ، رنگ و چرم ظاهرمایع بی رنگ نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولکولیC8H10 [{moravede}]...