نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول نام برندنگین تجارت پیام مبدا کالاایران شکل ظاهریجامد غیر بلورین رنگآن قهوه ای روشن تا سیاه کاربردگازهای سوختی سوخت مایع زغال کک چگالی زغال سنگ1-1.8 اسامی مترادفلیگنیت، بیتوم...