مراوده
زغال فشرده بریکت شش گوش بمنظور پخت و پز کباب در محیط باز بدون دود و جرقه-بامداد هميشه پايدار كوير زغال فشرده بریکت شش گوش بمنظور پخت و پز کباب در محیط باز بدون دود و جرقه-بامداد هميشه پايدار كوير
بامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
نام کسب و کاربامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
توضیحاتجزئیات محصول شکلتکه کاربردسایر نام برندبامداد هميشه پايدار كوير حالتزغال شش گوشه ویژگیکاملا طبیعی-بدون دود و جرقه کاربردکباب و پخت و پز در محیط باز مدت زمان سوخت3 تا 4 ساعت مبدا کالاچو...
زغال فشرده بریکت قلیانی حبی با حرارت دهی بالا، مدت زمان طولانی سوخت و قابلیت استفاده دوباره -بامداد هميشه پايدار كوير کد AHQ25 زغال فشرده بریکت قلیانی حبی با حرارت دهی بالا، مدت زمان طولانی سوخت و قابلیت استفاده دوباره -بامداد هميشه پايدار كوير کد AHQ25
بامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
نام کسب و کاربامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
توضیحاتجزئیات محصول نوعزغال چوب ماشینی کاربردقلیان جنسچوب سخت شماره مدلAHQ25 نام برندزغال هدف مبدا کالاایران نام کالازغال فشرده قلیانی حبی کد کالاAHQ25 مواد اولیهسرشاخه و چوب درختان مرکبات ...
زغال فشرده بریکت قلیانی قلمی-بامداد هميشه پايدار كوير کد AHR50 زغال فشرده بریکت قلیانی قلمی-بامداد هميشه پايدار كوير کد AHR50
بامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
نام کسب و کاربامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
توضیحاتجزئیات محصول نوعزغال چوب ماشینی شکلتکه کاربردقلیان جنسچوب سخت شماره مدلAHR50 نام برندزغال هدف مبدا کالاایران نام کالازغال فشرده قلیانی قلمی کد کالاAHR50 مواد اولیهسرشاخه و چوب درخت...
زغال فشرده بریکت کبابی چهارگوش حبه ای-بامداد هميشه پايدار كوير کد ABQ35 زغال فشرده بریکت کبابی چهارگوش حبه ای-بامداد هميشه پايدار كوير کد ABQ35
بامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
نام کسب و کاربامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
توضیحاتجزئیات محصول نوعزغال چوب ماشینی شکلتکه کاربردباربکیو (BBQ) جنسچوب سخت شماره مدلABQ35 نام برندزغال هدف مبدا کالاایران نام کالازغال فشرده کبابی چهارگوش حبه ای کد کالاABQ35 مواد اولیه...
زغال فشرده بریکت کبابی چهارگوش شاخه ای برای پخت و پز و کباب بامداد همیشه پایدار کویر کد ABQ140 زغال فشرده بریکت کبابی چهارگوش شاخه ای برای پخت و پز و کباب بامداد همیشه پایدار کویر کد ABQ140
بامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
نام کسب و کاربامداد هميشه پايدار كوير (ذغال هدف)
توضیحاتجزئیات محصول نوعزغال چوب سیاه شکلتکه نام برندبامداد همیشه پایدار کویر مبدا کالاایران کد کالاABQ140 مواد اولیهچوب طبیعی درختان میوه و جنگلی شکلچهارگوش سوراخدار سایزمربع 35 ×35 میلیمتر ...
ثبت نام کنید