مراوده
انواع زغال بدون بو و بدون دود زغال پاسارگاد انواع زغال بدون بو و بدون دود زغال پاسارگاد
زغال پاسارگاد
نام کسب و کارزغال پاسارگاد
توضیحاتجزئیات محصول شکلسایر کاربردسایر نام برندزغال پاسارگاد مبدا کالاایران خصوصیاتبدون بو-بدون دود-بدون خاموشی-100%بدون شکسنگی،الک شده،بدون خاکه،بدون جرقه، تضمینیبله [{moravede}]...
ذغال لیمو لوله ای تولیدی ذغال گستر شمال ذغال لیمو لوله ای تولیدی ذغال گستر شمال
تولیدی ذغال گستر شمال
نام کسب و کارتولیدی ذغال گستر شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتولیدی ذغال گستر شمال مبدا کالاایران توضیحات 100% طبیعی ذغال لیمو لوله ای 5 کیلوگرمی مخصوص قلیان قابلیت گرما دهی تا 45 دقیقه ، بدون خاموشی ، دربسته بندی های 5 کیلویی ، قا...
ثبت نام کنید