هيرادشيمي
نام کسب و کارهيرادشيمي
توضیحاتجزئیات محصول نام برندهیراد شیمی کاربردسایر مبدا کالاایران رنگ بندیمتنوع مقاومتسايش و حلال هاي هيدروكربني رطوبت و شرايط مختلف آب و هوايي اجراسهولت قابلیتقلم خوری خوب توضیحات زيرکار حل...