شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردبه عنوان نگهدارنده در صنایع غذایی، در داروها و شامپوها ظاهربلور های سفید یا بی رنگ نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولکولیNaC۶H۵CO...