نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندساندیا مبدا کالاایران فرمول مولکولیNa5P3O10 درجه خلوص۳۷% و ۵۷% ویژگیجامد سفید رنگ پودری کاربردنساجی آبکاری تصفیه آب عنوان روان ساز در صنا...