راک شیمی
نام کسب و کارراک شیمی
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی شکل ظاهریپرک زرد رنگ فرمول شیمیاییNa2S اکتیو60%+=2 آهنکمتر از 10 ppm مواد غیر حلالکمتر از 10 ppm بسته بندیکیسه های 25 کیلویی زمان نگهدارییک سال...