شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردصنایع غذایی ، داروسازی، آرایشی و بهداشتی، کاشی و سرامیک سازی، تولید کارتن و کاغذ و ... نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران طبقه بندیسود سوزآور...