سفید بام کرمانیان
نام کسب و کارسفید بام کرمانیان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتیس مبدا کالاایران میزان مصرف به ازای هر مترمربع1الی 5 درصد وزن سیمان مصرفی توضیحات ژل میکروسیلیس: افزایش دهنده مقاومت فشاری بتن، کاهش نفوذ پذیری بتن ژل میکروسیلیس الیا...