بسپار سازه پازاوار
نام کسب و کاربسپار سازه پازاوار
توضیحاتلرزه گیر فلزی (Metal Expansion Joint) که به واسطه شکل ظاهری آن به اتصالات آکاردئونی نیز معروف می باشد. به واسطه تحمل فشار و دمای بالا(200تا1000درجه سانتیگراد)،همچنین برخورداری از درجه بالای جذب حرک...