مراوده
لوله بتنی (مسلح یا پیش تنیده) از سایز 250 تا 2400 لوله بتنی (مسلح یا پیش تنیده) از سایز 250 تا 2400
شرکت انرژیسازان
نام کسب و کارشرکت انرژیسازان
توضیحاتلوله بتنی (مسلح یا پیش تنیده) از سایز 250 تا 2400 این لوله ها برای جمع آوری آب باران و انتقال فاضلاب و آب های سطحی برای مسیر پل ها با بار ترافیکی زیاد مورد استفاده است. استاندارد لوله های بتنی I...
قبول سفارش تولید لوله های بتنی فقط در مقیاس انبوه قبول سفارش تولید لوله های بتنی فقط در مقیاس انبوه
دوکال بتن
نام کسب و کاردوکال بتن
توضیحاتلطفا پیش از مطالعه و تماس لحاظ بفرمایید که این محصول فقط در مقیاس انبوه امکان تولید دارد. این لوله ها در پروژه های متعدد مدیریت آب، تقریبا هر پروژه ای در حیطه آب های ناشی از بارش های طوفانی، آب و فاض...
ثبت نام کنید