مراوده
دستگاه لپینگ - صفحه لپینگ - سنگ لپینگ دستگاه لپینگ - صفحه لپینگ - سنگ لپینگ
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتدستگاه لپینگ - صفحه لپینگ - سنگ لپینگ این دستگاهها با صفحه سنگ چدنی ( استاندارد ) و صفحه سنگ کامپوزیت و سوپر کامپوزیت قابل ارائه می باشند. همچنین پارت پترو کالا نماینده رسمی کمپانی ABRA-LAP کانادا...
فروش دستگاه لپینگ - صفحه لپینگ - سنگ لپینگ فروش دستگاه لپینگ - صفحه لپینگ - سنگ لپینگ
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتپارت پترو کالا طراح و سازنده انواع دستگاه لپینگ در سایزهای مختلف می باشد. این دستگاهها با صفحه سنگ چدنی ( استاندارد ) و صفحه سنگ کامپوزیت و سوپر کامپوزیت قابل ارائه می باشند. همچنین پارت پترو کا...
ثبت نام کنید