رنگسازی آق رنگ
نام کسب و کاررنگسازی آق رنگ
توضیحاتمادر رنگ اکریلیک پايه آب آق رنگ از مرغوبترين رزين های آكريليك پايه آب تهيه شده و برای رنگ آميزی سريع، زيبا و بادوام كليه سطوح (گچی، سيمانی، آجری، آردواز و غيره) مورد استفاده قرار می گيرد. برای ساخت...