کارا سازه
نام کسب و کارکارا سازه
توضیحاتماشین جوش دروازه‌ای تیرورق و باکس مدلKGW 2500 KARA H- Beam & Box Welding Machine توضیحات ماشین جوش با کارگیر مفید 2 متر ارتفاع و 5/2 مترعرض جهت جوشکاری انواع مقاطع H و BOX در دو حالت تخت و ا...