شرکت بادام فیدار فرتاک
نام کسب و کارشرکت بادام فیدار فرتاک
توضیحاتماشین خوراک ریز ماردون عمودی محصول شرکت بادام فیدار فرتاک دارای مشخصات زیر میباشد: سیستم هیدرولیک مستقل از تراکتور استفاده از دو تاير براي تقسيم فشار روي آنها و طول عمر بيشتر تای قابل سفارش...