مزرعه پرورش ماهی منصوریان
نام کسب و کارمزرعه پرورش ماهی منصوریان
توضیحاتماهی سالمون وکیوم شده یکی از محصولات مزرعه پرورش ماهی منصوریان می باشد که بدون استخوان شده بدون سر و دم می باشد. ولی پوست آن جدا نشده است. ماهی سالمون آزادماهی یا ماهی سالمون (Salmon) یا ماهی آزا...