باسط پژوه تهران
نام کسب و کارباسط پژوه تهران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدلB407 نام برندباسط پژوه تهران وضعیت محصولموجود کاربردشبکه شدن با دستگاه ها بر روی باس RS485 از طریق شبکه اترنت - مفید جهت مانیتورینگ دستگاه ها با فواصل دو...