شرکت مواد غذایی زیتون
نام کسب و کارشرکت مواد غذایی زیتون
توضیحاتفروش محلب (مغز و هسته آلبالو تلخ) با کیفیت بالا جهت فروش داخلی و صادرات محلب که نام دیگر آن آلبالوی تلخ می‌ باشد گونه ای آلبالو است که دارای چوبی سفت و میوه غیر خوراکی است. محلب خاصیتی شگفت انگی...