شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف
نام کسب و کارشرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف
توضیحاتمخزن آب پلی اتیلن مکعبی شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف مخزن پلی اتیلن برای نگهداری انواع سیالات از جمله آب آشامیدنی گزینه بسیار خوبی است. همه کاربردهای مخزن پلی اتیلن در یک حجم خاص و ثابت نیست. از ...